Her kan du læse….

om TreHusE – hvor og hvordan vi bor, hvilket tilhørsforhold vi har og lidt historie.

Faglighed: Vi arbejder med metoden KRAP – Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendene Pædagogik. KRAP er teoretisk og metodisk forankret i de kognitive behandlingsformer samt i det ressourcefokuserede menneske- og behandlingssyn. Derudover er den inspireret af en lang række andre metoder og teorier, bl.a. i den systemiske teori og i adfærdspsykologien. KRAP tager udgangspunkt i, at vi alle oplever vores tanker som vores virkelighed, at alle mennesker har ressourcer, og at alle mennesker har et grundlæggende behov for anerkendelse. Derfor lægger KRAP op til, at medarbejderne skal fokusere på beboerens ressourcer fremfor beboerens svagheder. Tanken er, at man ikke kun skal arbejde ud fra en orientering mod beboerens ressourcer, men ud fra et systematisk fokus på dem. Når der fokuseres på det virksomme, bliver det lettere at få øje på det, der lykkes. KRAP bygger på erfarings-baserede redskabsmodeller, som medarbejderne anvender til at arbejde ud fra et anerkendende og ressourcefokuseret menneskesyn.

Som alle andre institutioner forholder TreHusE  sig til den nye Persondataforordning, som trådte i kraft d. 25. maj 2018. Vi håndterer personfølsomme oplysninger fra både borgere og kommuner. Derfor er det vigtigt at udveksling af informationer sker på en sikker måde. Som kommune kan du sende sikker mail til denne postadresse: sikker@trehuse.dk

Ligeledes er personfølsomme oplysninger, som opbevares fysisk på TreHusE, kun tilgængelige for dem, der har saglig grund til behandling af oplysningerne. Når du som pårørende modtager nyhedsbrevet her eller bruger af vores hjemmeside, håndterer TreHusE oplysninger om dig som person. Vi håndterer f.eks. dit navn og din mailadresse. Efter persondatareglerne skal vi oplyse om, at TreHusE er ansvarlig for håndteringen af de personoplysninger, vi får adgang tid og at vi vil passe godt på dem. Vores persondatapolitik kan rekvireres ved henvendelse til leder.