Beboermålgruppe for bofællesskabet TreHusE

TreHusE er et bofællesskab for unge/voksne med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne. Pt i alderen 25-45 år .

Bofællesskabet er organiseret under Lov om Friplejeboliger og har plads til 12 beboere. TreHusE blev indviet i foråret 2012 og har siden haft løbende indflytninger og ansættelser. Der bor 12 beboere, og personalegruppen består af ca. 20 fastansatte medarbejdere og 7-8 vikarer.

Beboergruppen rummer mennesker med vidt forskellige diagnoser samt fysiske og psykiske ressourcer. Godt halvdelen af beboerne har en diagnose inden for autismespektret. Derudover er der tale om mennesker med Downs Syndrom, Cerebral Parese, Retts Syndrom og medfødt hjerneskade.

Beboernes individuelle behov for støtte og pleje er forskellige. For nogle få er personlig pleje en stor del af dagligdagen, hvor de fleste andre primært har brug for socialpædagogiske støtte. Nogle beboere får medicin, og der er vågen nattevagt på stedet.

Et vigtigt element i beboernes daglige trivsel er, at de med udgangspunkt i egne behov, møder forudsigelighed og struktur. Den pædagogiske støtte består i social færdighedstræning i forskellige former, for her igennem at styrke evnen til at begå sig i sociale sammenhænge med henblik på at skabe en værdig, indholdsrig og god hverdag som muligt for den enkelte.

En del af beboerne er på førtidspension evt. kombineret med job med løntilskud eller anden relevant dagbeskæftigelse.

Hver enkelt beboer har sin egen lejlighed i bofællesskabet, hvor der er mulighed for at være sammen med andre, men også mulighed for at være helt sig selv. Flere skal støttes i at etablere sociale relationer, men kan profitere af et guidet samvær. Der videreudvikles derfor både i daglige færdigheder med praktiske gøremål samt træning i sociale færdigheder.

I bofællesskabet deltager beboerne i forskellige dagligdagsopgaver så som madlavning, rengøring, tøjvask, havearbejde m.v. ud fra den enkeltes funktionsniveau. Der laves mad i huset hver dag – og der spises sammen i mindre måltidsfællesskaber forskellige steder i huset.

Der er forskellige fritidstilbud på stedet. Det er alt fra træningsprogrammer, sport, ture, underholdning, sang, musik og hygge. Det er med større eller mindre hjælpende hånd fra personalet.