Samarbejdspartnere

TreHusE er inspireret af,  samarbejder med og er medlem af foreningen Kristelig Handicapforening.  Kristelig Handicapforening (KH) er en kirkelig organisation, der arbejder for at give mennesker med handicap et værdigt liv i kristne rammer.

Der findes 12 KH-hjem. KH-hjemmenes særkende er, at det er et hjem – ikke blot et bosted – med et kristent miljø. Det komme blandt andet til udtryk ved:

  • at der i ansættelse af leder og personale vægtes både uddannelse og erfaring og en kristen livsholdning.
  • at skabe et aktivt liv omkring beboerne, hvor enhver deltager efter evne.
  • at vægte en sund livsstil.
  • at det skal føles trygt og naturligt at bede bordbøn og gå i kirke om søndagen.
  • at fællesskabet mellem beboerne og deres pårørende vægtes højt.
  • at væsentlige afgørelser og valg sker ud fra kristne værdinormer.

KH’s grundlag er den evangelisk-lutherske kirkes bekendelsesskrifter. Det er tanken at knytte til ved en lokale menighed, så personer herfra inddrages i beboernes muligheder for lokale kontakter.

Der er ikke noget krav til beboerne, at de skal bekende sig som kristne eller komme fra (bestemte) kristne miljøer, men alene en vision om at de kristne traditioner, man ønsker at skabe, skal respekteres.

De pårørende til vores beboere ser vi som en stor ressource og derfor vægter vi samarbejde med dem højt. De pårørendes nærmeste samarbejdspartner er beboerens kontaktperson og man er som pårørende også altid velkommen til at henvende sig til lederen med spørgsmål. Det er desuden vigtigt, at eventuelle klager så vidt muligt også går direkte til lederen.

TreHusE er et uddannelsessted og har pædagogstuderende ½ år ad gangen. Vores studerende kan komme mange steder fra. Vi samarbejder f.eks. med Diakonhøjskolen i Aarhus og Professionshøjskolen Carlsberg i København.

Desuden samarbejder TreHusE med forskellige kommuner alt afhængig af, hvor beboerne kommer fra i landet.