Pædagog og sundhedsfaglig medarbejder søges til skønt bofællesskab

Er du pædagog eller sundhedsfagligt uddannet – så har du mulighed for at blive medarbejder i Bofællesskabet
TreHusE, da vi får en sundhedsfaglig stilling ledig og mulighed for at ansætte to pædagoger.
En medarbejder går på pension, en anden skal være mor på fuld tid, derfor kan vi nu tilbyde flere stillinger.
Kom og bidrag med dine faglige kompetencer og personlige talenter sammen med en flok engagerede
kollegaer, som alle har det tilfælles at ville TreHusEs´ 12 beboere det allerbedste ud fra den bevidsthed, at vi er
gensidig afhængige af hinanden for at lykkes i hver sin opgaveløsning.


TreHusE er et bofællesskab for 12 voksne mennesker mellem 25 og 45 år med mange ressourcer, men også
med både fysisk og psykisk nedsat funktionsevne, som gør det nødvendigt at bo i et bofællesskab.
Beboergruppen rummer mennesker med vidt forskellige diagnoser såsom Downs Syndrom, Cerebral Parese,
Rett Syndrom og diagnoser inden for autismespektret.
TreHusEs personalegruppe er drevet af lysten til at skabe et godt miljø for beboere, pårørende og kollegaer.


Hverdagen er kendetegnet ved et kristent livs- og menneskesyn. TreHusE er medlem af Kristelig
Handicapforening og deler værdigrundlag med foreningen.
TreHusE er organiseret under Lov om Friplejeboliger og er en privat aktør på området.


Vi ønsker flere med på holdet, hvor du kan genkende dig selv i følgende:


Det betyder noget for dig at bidrage med din faglighed, dine evner og kompetencer i hverdagen
Sætter beboeren i centrum og kan håndtere at arbejde med medbestemmelse og selvbestemmelse
indenfor de udfordringer og dilemmaer, som kan følge med
Vil være en del af et kontaktpersonsteam bestående af dig og en anden kollega
Kan håndtere både personlig pleje ved få beboere og pædagogisk guidning ved de fleste beboere
Den sundhedsfaglige medarbejder vil få et primært ansvarsområde i det sundhedsfaglige team
Kan samarbejde med den enkelte beboer og handlekommunen samt samarbejde med kommunale
tilbud i forhold arbejde- uddannelse- og fritidstilbud
Har gode skriftlige kompetencer og erfaring med faglig dokumentation
Vil engagere dig i beboerens liv og hverdag, samarbejde med pårørende og deltage aktivt i
bofællesskabet ud fra et kristent livs- og menneskesyn
…og som både kan svinge en klud, skabe en fest, gribe en idé og give en kollega en ekstra hånd, når der
er brug for det.


Vi tilbyder:


Et alsidigt arbejde i et dynamisk bofællesskab med 12 skønne unikke beboere
Stillinger på 32 timer med mulighed for ekstra timer
En god normering og et engageret personale med hver sine kompetencer og ansvarsområder
Et stærkt bagland i form af en engageret forældre/pårørendegruppe
En arbejdsplads i udvikling – hvor dine evner og kompetencer er med til at sætte aftryk og præge
12 skønne menneskers livshistorie


Løn og ansættelsesvilkår er basereret på overenskomster indgået med de faglige organisationer for området og
KL. Skiftende dag- aften- og weekendvagter. Vi har pt. faste nattevagter og eget vikarkorps.


Ansøgningsfrist d. 29. juli kl. 12.00. Samtaler afholdes 4. og 5. august.
Tiltrædelse henholdsvis 1.9.2022 og 1.10.2022 eller efter aftale.


Du kan høre mere om stillingerne ved kontakt til leder Jette Nørgaard Rosenkrantz mobil 20 51 70 48
ml. kl. 13.00-15.00 på hverdage i uge 27. Uge 28,29,30 stedfortræder Nina Vang på 43 30 00 70 ml. kl. 10-12.


Du kan finde yderligere oplysninger om TreHusE på www.trehuse.dk
Ansøgning med CV sendes til email:
sikker@trehuse.dk