Bestyrelsesmedlemmer juli 2022

Hermann Christensen (Formand)
Tlf.:     61 71 68 08
Email: hermann.c@mail.dk

Jakob Hammer-Helmich (Næstformand)
Tlf.:     61 19 04 84
Email: jakob@hammerh.dk

Jesper Bramming (Kasserer og beboer-repræsentant)
Tlf.:     29 12 70 04
Email: jesper.br@mming.dk Tlf.:     40 16 55 29

Jytte Quist (Bestyrelsesmedlem)
Email: jyttequist@gmail.com

Lisbeth Schousboe (Bestyrelsesmedlem)
Tlf.:    26 83 00 05
Email: l_p_schousboe@mail.dk

Jette Nørgaard Rosenkrantz (Leder TreHusE)
Tlf.:    20 51 70 48
Email: jnr@trehuse.dk

Julie Rassing Dahlin (Medarbejderrepræsentant)
Tlf.:    22 94 73 71
Email: jrd@trehuse.dk