Bygger på det kristne livs- og menneskesyn, faglighed og at skabe et trygt hjem og fællesskab.

Det kristne livs og menneskesyn:

At vi alle er skabt af Gud

At et hvert menneske er værdigfuldt og har krav på at blive mødt med værdighed og respekt.

At vi ser næstekærligheden som grundlaget for vores måde at være sammen på.

At som beboer i TreHusE, har man ret til at høre evangeliet og fortælle om det man høre.

Faglighed:

At udvikle.

At gøre mit arbejde ordentligt til gavn for de mennesker jeg arbejder for.

At give den enkelte beboer mulighed for at udvikle nye kompetencer. At give den enkelte medarbejder mulighed for at udvikle nye kompetencer.

At anerkende, er at jeg bliver set, at jeg bliver hørt, at jeg bliver taget alvorligt, med udgangspunkt i det enkelte menneskes grundvilkår.

At være troværdig.

At vi møder pårørende/netværket med tillid.

At skabe et trygt hjem og skabe fællesskab.

Hjem/fællesskab:

Et hjem er et sted, hvor jeg kan føle mig tryg og hvor der er godt at være, et sted hvor jeg føler mig hjemme.

Et sted hvor der er rummelighed, kærlighed og tillid, i forhold til det enkelte menneske.

Et sted hvor der er frihed til egne valg, med udgangspunkt i det enkelte menneskes grundvilkår.

Et sted hvor måltids fællesskabet værdsættes.

Et sted hvor vi har respekt, for det enkelte menneskes private rum.