TreHusE´s faglige tilgang

På TreHusE er KRAP valgt som overordnet pædagogisk metode.
KRAP er en forkortelse for Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende, Praksis.
KRAP som tilgang er valgt på grund af sit udgangspunkt og fokus på beboernes ressourcer og anerkendende tilgang, som ligger godt i tråd med TreHusE´s kristne værdigrundlag og vores tilgang til- og forståelse af mennesker.

Der er forskel på beboernes mulighed for at indgå i arbejdet med KRAP’s redskaber, som tager udgangspunkt i diverse skemaer. Grundlæggende for alle beboere er, at der tages udgangspunkt i deres individuelle kognitive niveau. For de beboere, hvor det ikke giver mening, at de selv er med til at udfylde KRAP-skemaerne, gør personalet det, ud fra den viden de har om de enkelte beboere. Dét, at have fælles sprog og tilgang til alle beboere øger fagligheden og det konkrete pædagogiske tilbud, som den enkelte beboer tilbydes.

KRAP er vores overordnede pædagogiske forståelsesramme, men der bruges megen anden pædagogik, som er linket til den enkelte beboers udfordringer og behov. For beboere med autisme spektrumsforstyrrelser benyttes der eksempelvis en TEACCH-inspireret pædagogik, hvor visualisering og forudsigelighed er vigtig. Beboere uden verbalsprog understøttes med eksempelvis Tobii-talemaskiner og tegn-til-tale.
Alle beboere støttes i at spise sundt og derfor laves derfor bl.a. mad ud fra Ubberup Højskoles kogebøger.

Administration

Som alle andre institutioner forholder TreHusE  sig til Persondataforordningen, som trådte i kraft i 2018. Vi håndterer personfølsomme oplysninger fra både borgere og kommuner. Derfor er det vigtigt at udveksling af informationer sker på en sikker måde. Som kommune kan du sende sikker mail til denne postadresse: sikker@trehuse.dk

Ligeledes er personfølsomme oplysninger, som opbevares fysisk på TreHusE, kun tilgængelige for dem, der har saglig grund til behandling af oplysningerne. Når du som pårørende modtager mails eller er bruger af vores hjemmeside, håndterer TreHusE oplysninger om dig som person. Vi håndterer f.eks. dit navn og din mailadresse. Efter persondatareglerne skal vi oplyse om, at TreHusE er ansvarlig for håndteringen af de personoplysninger, vi får adgang tid og at vi vil passe godt på dem.