Hvordan hænger økonomien sammen?

Bofællesskabet opererer efter Lov om Friplejeboliger og beboerne bliver visiteret til at modtage ydelser efter én eller flere af følgende paragraffer i Serviceloven:

  • Personlig hjælp efter servicelovens §§ 83 og 87
  • Praktisk bistand efter servicelovens §§ 83 og 87
  • Socialpædagogisk bistand og træning efter servicelovens § 85
  • Ledsagelse efter servicelovens § 97

TreHusE er godkendt på www.tilbudsportalen.dk, som er stedet, som bl.a. sagsbehandlere i kommunerne bruger, når der skal findes botilbud. Det er lettest at finde TreHusE ved at søge på adressen.

Bofællesskabet er certificeret af Servicestyrelsen som friplejeboligleverandør og er en privat aktør på området.